Česky /  English

Pracuji ve  Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i.  external link , jako výzkumný pracovník a od dubna 2018 jako náměstek pro výzkumnou a odbornou činnost. Profesně se zabývám budoucími potřebami vody ve středně a dlouhodobém horizontu. Dále se zabývám problematikou vodní stopy a plánování v oblasti vod, zejména problémy okolo navrhování efektivních opatření na dosažení cílů.

V Rejstříku informací o výsledcích výzkumu a vývoje  (RIV) jsem veden pod identifikátorem vedidk: 7536003  external link

 

Řešené výzkumné projekty

QJ1520322   external link  - Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy (2015-2017, MZE/QJ). Stránky projektu http://qj1520322.vuv.cz  

QJ1520318   external link  - Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje (2015-2018, MZE/QJ)

TD020352   external link  - Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů (2014-2015, TA0/TD). Stránky projektu http://www.ieep.cz/cz/veda-a-vyzkum/params/6/71.html   external link

TD020113   external link  - Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody (2014-2015, TA0/TD). Stránky projektu http://td020113.vuv.cz   external link

TA02020808   external link  - Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace (2012-2015, TA0/TA). Stránky projektu  http://heis.vuv.cz/projekty/eutrofizace   external link

 

Moje publikace